Gouden Green Key: garantie voor duurzaam ondernemen

Duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onderwerpen waar Hotel Restaurant De Molenhoek - Nijmegen veel waarde aan hecht. We zijn dan trots op het feit dat wij de bezitter van de gouden green key zijn geworden.

Wat is Green Key?

Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en voor bedrijven die zich richten op de exploitatie van vergader- en congreslocaties. Bedrijven met dit keurmerk voldoen aan hoge, controleerbare eisen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

Voor u als consument een veilig idee.